Innbydning til VP-Cup

Innbydning til VP-Cup

Dale IL seniorfotball i arrangerer 11.-12. mars fotballturnering i TURBINEN.

Turneringa startar fredag kl. 17.00 og er ferdig med finalar laurdag ca. kl. 15.00.

 

Dale IL seniorfotball i arrangerer 11.-12. mars fotballturnering i TURBINEN.

Turneringa startar fredag kl. 17.00 og er ferdig med finalar laurdag ca. kl. 15.00.

 
Turneringa vil ha tre klassar, Klasse A og B herrar og dameklasse. 

• Klasse A herrar:
For aktive, dei som i 2015 spelte i 6 div. eller høgare div. vert definert som aktive.OBS: Nytt av året- Det er ubegrensa antall aktive i denne klasse. 


• Klasse B herrar:
For mosjonistar og ikkje-aktive spelarar. Her kan ikkje aktive delta. Me ønskjer at det her skal komme påmelding frå bedrifter, organisasjonar og venelag her. Det vil her vera mogeleg å søkja om dispensasjon for ein aktiv spelar på laget. 

• Dameklassen:
Vil vera open, der alle kan delta, men me ønskjer sjølvsagt også her at det skal komme påmelding frå bedrifter, organisasjonar og venelag. Max 2 aktive per lag. Dei som har spelt i serie systemet i 2015.

Nedre aldersgrense er 16 år i løpet av 2016. Øvre aldersgrense, alt etter kor gamal du føler deg. 
Kampane vil gå over 12 minuttar uten pause. Antall spelarar pr. lag er 5 + evt. Innbytarar. Reglane vil fylgje NFF sine reglar for innendørsfotball.


Premie og skryterett til:
- Vinnar i klassane
- Toppscorar i klassane
- VP – pokalen: Går til eit lag i cupen som utmerker seg ved å skaper mest mulig liv og god stemning på ogutanfor bana. Avgjøras av ein jury.

 

Påmelding er enkelt:
1. Send mail til: sf@daleil.org og oppgi følgende info:
a) Namn på laget
b) Kontakt person
2. Dere får bekreftelse på mail at påmelding er mottatt
3. PÅMELDINGSAVGIFT kr. 1.200,-, betales inn til konto 
3530 22 14598 (Marker innbetaling med lagets namn.)

 

NB! Ver raskt ute å meld på lag, då det er begrensa opp til 24 lag som får delta. Her gjeld regelen: Først til møllen!

 

Det vil vera mulig å få kjøpt mat, bl.a. Hamburger, Hot dog, vaflar, kaffi og brus i kiosk under turneringa.

 

Spørsmål rettes mot:

• Geir Karstensen 930 20 461 geir.karstensen@cox.no
• Kim Gregersen 900 70 374 kim.gregersen@live.no

 

Motto for turneringa er:
Det viktigaste er ikkje å vinna, men ha det moro!


Med sportsleg helsing
Styret i Dale IL seniorfotball

© 2011 | DALE IL | post@daleil.org