Meld deg på her

Hei og velkomen til påmelding til Bergsdalen Opp 17. Juni 2017. 

Du melder deg på ved å fylja denne linken. Deltakaravgifta er kr 250,-. For trim og turklassen utan tidtaking er deltakaravgifta sett ned til kr. 200. I tillegg kjem påmeldingsgebyr kr. 15,-. Deltakaravgifta vert auka til kr. 350,- frå fredag 24. juni kl 2400 med unntak av Trim- og Turklassen.

Dersom du skal vera med i loddtrekking om premiar, må du vera påmeldt før fredag 16. Juni kl 1800.

 

NB!

FOR Å UNNGÅ KØ I SEKRETERIATET BER ME OM AT FLEST MOGELEG MELDER SEG PÅ FØR ARRANGEMENTDAGEN. ARRANGEMENTDAGEN KAN DU MELDA DEG PÅ I SEKRETARIATET, MEN DU MÅ OGSÅ DER BRUKA EQ TIMING SITT PÅMELDINGSSYSTEM PÅ NETTET.  DU KAN DÅ BETALA MED KREDITTKORT PÅ NETTET ELLER VELJA Å FÅ TILSENDT FAKTURA. DET VERT INGEN KONTANTBETALING.

 

- "Løp" og "Trim og Tur" er utan krav til lisens. Du må difor velja "Fri lisens"

 

Dersom du likevel har problem med påmelding

send e-post til: bergsdalenopp@daleil.org

med opplysningar for påmelding:

 

Fornavn og etternavn*

Fødselsdato*

Adresse*

Telefonnr.*

Lag/Bedrift

e-post adresse* (Dersom du ikkje har e-post adresse, kan du bruka ein du kjenner og gjera avtale med. Fakturaen kjem på denne e-posten adressa)

Øvelse*: Løp, Trim og Tur utan tidtaking, Sykkel, Sykkel utan tidtaking (13-16 år), Rulleski klassisk, Rulleski fristil.

Dersom du har valgt Sykkel eller Rulleski må du oppgje om du har heilårslisens eller vil kjøpa eingongslisens.*

 

Opplysningar merka med *  du oppgje.

 

LES MEIR OM PÅMELDINGSFRISTAR, FRIST FOR HENTING AV STARTNUMMER, ØVELSAR, KLASSAR, PREMIAR KLOKKESLETT OSV UNDER "BERGSDALEN OPP 2017" UNDER MENYEN TIL HØGRE.

.  

 

 


© 2011 | DALE IL | post@daleil.org